book online

Winter season 2016/2017
December 16, 2016 to Easter mondat April 17, 2017

The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily

  reservation@name.com

  Reservation hotline: +1 800 1234 556

  KURSY INSTRUKTORSKIE

  OPIS KURSU

  Zapraszamy na kursy dające uprawnienia instruktorskie w zakresie narciarstwa zjazdowego/alpejskiego. Kurs ten przygotowuje do pracy w charakterze instruktora narciarstwa na obozach sportowych, w szkołach narciarskich oraz umożliwia samodzielne prowadzenie lekcji jazdy na nartach. Absolwenci kursu otrzymują tytuł zawodowy Instruktora Sportu/ Rekreacji Ruchowej o specjalności Narciarstwo Zjazdowe/Alpejskie oraz legitymację instruktorską, potwierdzającą zdobyte kwalifikacje. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

  KURS INSTRUKTORSKI

  Części ogólnej (teoretycznej – 100 h) – w formie stacjonarnej lub e-learning.
  Część ogólna obejmuje zagadnienia podstawowe i kierunkowe związane ze sportem i rekreacją (m.in. anatomia, fizjologia, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie). Część ogólna kończy się egzaminem pisemnym. Materiały do części ogólnej otrzymacie Państwo po zapisaniu się na kurs.

  Część specjalistyczna (teoria i praktyka – 90 h) – w formie wyjazdu (wyjazdów) szkoleniowych. Na Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
  Na część specjalistyczną – teoretyczną, składa się praca własna kursanta – przyswojenie materiałów dostarczonych przed kursem, a także ćwiczenia i wykłady. Zakończona jest egzaminem. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą w momencie zapisania się na kurs. Spowodowane to jest zmianami dotyczącymi uzyskiwania uprawnień instruktorskich.
  Część specjalistyczna – praktyka, składa się z zajęć na stoku, gdzie przerabiany jest program nauczania narciarstwa zjazdowego według wytycznych Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Narciarskiego. Po zajęciach praktycznych, codziennie popołudniu odbywają się wykłady i videoanaliza z zajęć na stoku. Część specjalistyczna – praktyczna również kończy się egzaminem.

  Po zdaniu egzaminu z części ogólnej jaki części specjalistycznej (na którą składa się teoria i praktyka) kursant otrzymuje tytuł zawodowy Instruktora Sportu/ Rekreacji Ruchowej o specjalności Narciarstwo Zjazdowe/Alpejskie oraz legitymacje instruktorską potwierdzającą zdobyte kwalifikacje.

  ZOBACZ ZDJĘCIA
  WARUNEK UCZESTNICTWA

  ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza, wykształcenie średnie – świadectwo ukończenia szkoły, niekaralność (kursant nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo).

  SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ

  Najbliższy planowany kurs odbędzie się w listopadzie i grudniu 2017 roku.

  Szczegóły zostaną podane na początku września.

   DLACZEGO WARTO Z NAMI JEŹDZIĆ ?

   Mamy blisko 10 lat doświadczenia

   Specjalizujemy się w nartach, które są naszą pasją

   Szkolenia prowadzimy w oparciu o polski i włoski program nauczania jak i bazujemy na własnym doświadczeniu

   Stały i sprawdzony TEAM instruktorów

   Cześć, masz pytania, napisz do Nas!